IKC Zuid-Kennemerland


Op locatie Focus, in ons schoolgebouw, zijn we een samenwerking aangegaan met de Antoniusschool voor speciaal onderwijs en Kenter Jeugdhulp. Deze samenwerking heeft als doel dat we alle leerlingen die een speciale onderwijsbehoefte hebben een passende plek kunnen bieden. Het gaat hier om speciale onderwijsbehoeften op het gebied van moeilijk tot leren komen door capaciteiten en/of emotionele problemen.
Dit betekent in de praktijk dat er op onze school nog meer mogelijkheden zijn ontstaan:
- de speciale basisschoolgroepen voor leerlingen met een milde speciale onderwijsbehoefte
- de A-groepen voor leerlingen met een behoefte aan extra structuur, voorspelbaarheid en veiligheid
- de speciaal onderwijsgroepen voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte op het sociaal-emotionele vlak
- de voorschoolse behandelgroep voor peuters bij Kenter Jeugdhulp

Er zijn tussen de verschillende groepen veel raakvlakken. Hierdoor kunnen we veel expertise uitwisselen, van elkaar leren. Waar kinderen extra begeleiding nodig hebben om van het onderwijsaanbod te profiteren, roepen we de steun in van in van Kenter Jeugdhulp naast de therapieën die we zelf in huis hebben.

Een soortgelijke IKC is ook opgericht bij sbo De Satelliet in Haarlem Schalkwijk, waar we intensief mee optrekken.
Zie voor meer informatie www.ikczuidkennemerland.nl

 

Agenda

Nieuws

maandag 3 sept 2018

Overstap naar site van IKC ZK

Lees meer