De School

 

Focus SBO is een openbare school; ons onderwijs is geïnspireerd op algemene, menselijke waarden als verdraagzaamheid en tolerantie. Verschillen worden gerespecteerd en er wordt over gesproken. Zo hopen we een veilige omgeving te creëren waar elk kind zich prettig voelt. Pas dan kan het kind tot leren komen. Als individu maar ook samen met anderen. 

Wij vinden de relatie met hen dan ook zeer belangrijk. In deze veilige omgeving ontdekken kinderen wat zij kunnen. Dit wordt wel competentie genoemd. We geven de kinderen uitdagende taken waardoor ze kunnen leren en ondersteunen hen als dat nodig is. Hoe die uitdaging en ondersteuning er uitziet, verschilt per kind. Zo bieden wij onderwijs op maat. We proberen kinderen te leren dat zij zelfstandige personen zijn die hun eigen gedrag kunnen sturen (autonomie). Deze drie behoeften (relatie, competentie en autonomie) kenmerken ons streven naar adaptief onderwijs, passend voor elk kind. Hierbij betrekken we niet alleen de leerontwikkeling maar we kijken naar het kind als geheel. Ook aan ontwikkelingen op emotioneel en sociaal vlak en bijvoorbeeld mogelijkheden op lichamelijk gebied, wordt aandacht besteed. 

Het PAD-programma
Samen werken en samen leren. Dat kan best moeilijk zijn. Focus heeft een methode om kinderen te helpen op een zo prettig mogelijke manier met elkaar om te gaan. Dit programma wordt PAD genoemd: Programma Alternatieve Denkstrategieën. 
Tijdens de PAD lessen leren de kinderen systematisch om problemen op te lossen die zich in het sociale verkeer van alle dag voordoen.

In alle klassen is rust en structuur belangrijk om op deze manier te kunnen werken. Van leerkrachten wordt gevraagd om hiervoor te zorgen. Zij zorgen voor rust en dialoog. Voor steun en uitdaging. Kortom: Voor passend onderwijs voor ieder kind. Zodat leren leuk is! Daarbij werken wij graag samen met ouders en andere deskundigen. Op onze school werken naast de leerkrachten een intern begeleider, een orthopedagoog, logopedisten, een maatschappelijk werker en wordt sensomotorische training en creatieve therapie gegeven. 

Agenda

Nieuws

maandag 3 sept 2018

Overstap naar site van IKC ZK

Lees meer